Iskolaszerkezet

Az iskola oktatási rendszere

Szakiskola

9-10. évfolyamon: általános képzés szakmai alapozó oktatással a “Kerettanterv szakiskolák számára ‘B’ változat” szerint.
11-12. évfolyamon szakképzés 10 évfolyamot vagy alacsonyabb előképzettséget igénylő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekre az illetékes minisztériumok által kiadott központi programok alapján.

Szakközépiskola

9-12. évfolyamon érettségire felkészítés és Szakmacsoportos alapozó oktatás a “Kerettanterv a szakközépiskolák számára” program alapján.

• gépészeti,
• elektrotechnika-elektronika,
• informatika,
• közlekedésre,
• egyéb szolgáltatások szakmacsoportra.

13-14. évfolyamon szakképzés a középiskolai végzettséget vagy érettségit igénylő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekre az illetékes minisztériumok által kiadott központi programok alapján.

Kollégiumi nevelés és oktatás

 A képzés szakaszai

A szakiskolában általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás; továbbá szakmai alapozó oktatás folyik (9-10. évfolyam). Az oktatás a kerettantervben meghatározott követelményeknek megfelelően történik. Ezt követően, a szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési követelmények alapján – szakmai vizsgára való felkészítésre kerül sor.

A szakközépiskolában a tanuló, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra. A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint -az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve érettségihez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára.

Technikus képzés megfelelő szakmai előképzettséggel és érettségivel.

Az érettségi utáni akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-képzés (AIFSZ) a felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások alapján történik.

A másodszakmás képzés keretében a már egy szakképesítéssel rendelkező fiatalok részére az illetékes minisztériumok által kiadott központi programok alapján történik szakképzés.

A szakiskolában szakmát szerzett tanulók részére az érettségi vizsgára felkészítő képzést a szakközépiskolai tanulókkal párhuzamosan, különbözeti vizsga sikeres letétele mellett biztosítjuk a 11-12. évfolyamokon