Az elektronikus beiratkozás menete

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába elektronikus úton iratkozhat be.

Jelen leírás az elektronikus beiratkozás folyamatát segíti annak részletes leírásával.

Az elektronikus beiratkozás folyamata a következő 4 lépésből áll:

1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
3. lépés:
A BKI ügy beküldése
4. lépés: Személyes megjelenés a beiratkozás napján


1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy indítása

Ha a szülő rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben:

Azon diák szülője, akinek gyermeke valamelyik tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben tanult a 2018/2019-es tanévben – elvileg – már kapott ún. gondviselői hozzáférést a KRÉTA naplóhoz.
Ebben az esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie ezzel a gondviselői hozzáféréssel.
Ekkor a belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés menüpont:

Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a rendszer átnavigál az e-ügyintézés felületére, ahol a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható ügyek listája. Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell kiválasztani és elindítani.

Ha sikerült ideáig eljutnia, akkor folytathatja a 2. lépésen.

Ha a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben:

Ha gyermeke valamelyik tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz. Ha ez megtörtént, akkor az előző pontban leírtak szerint haladhat tovább.

Ha nem tankerületi fenntartású intézményben tanul gyermeke, vagy a gondviselői hozzáférést nem sikerül megszerezni az intézménytől, akkor a teendő a következő: töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalt, és itt válassza ki a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet:

A megjelenő ablakban válassza ki az Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük kattintson ide linket.

Itt adja meg a nevét, e-mail címét, leendő felhasználói nevét és jelszavát kétszer karakterhelyesen.

Ezután a most létrehozott felhasználói név és jelszó párossal be is lép a rendszer és folytathatja a 2. lépésen. (A felhasználói nevét és jelszavát jegyezze meg, hiszen a későbbiekben szüksége lehet rá!)

Megjegyzés: A meglévő KRÉTÁ-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén a rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell beírni.


2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése és az ügy beküldése.

Az ügy indításakor felugró figyelmeztető ablak azt emeli ki, hogy a beiratkozáskor személyesen is meg kell jelenni:

Az űrlap a következő adatok megadását kéri a beiratkozáshoz.

Tanuló adatai – Személyes adatok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat csak  ellenőrizni kell. (Nagyon fontos, hogy a családi név és /összes/ utónév valamint a születési hely és időpont pontosan legyen kitöltve, hiszen az ügy véglegesítésekor ezt ellenőrzi a középiskola által már feltöltött adatokkal a rendszer.)
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

Tanuló adatai – Igazolványok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a TAJ számot betölti a rendszer. Azonban a Diákigazolvány/NEK azonosító számát be kell írni. Ez a beiratkozásnak egy nélkülözhetetlen adata, hiszen ennek segítségével tudunk új diákigazolványt igényelni.
Ez azon az Okmányirodában kapott papíron van rajta, amit akkor kaptak, amikor az Okmányirodában NEK adatlap igénylését kezdeményezték a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Ha ezt még nem tették meg, akkor legyenek szívesek mielőbb elfáradni a legközelebbi Okmányirodába/Kormányablakba.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.

Tanuló adatai – Lakcím adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat csak ellenőrizni kell.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!
Amennyiben gyermeke nem a lakcímkártyáján szereplő címen lakik, akkor adja meg az életvitel szerinti tartózkodási helyét is!

Tanuló adatai – Törvényes képviselő adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a meglévő adatokat áttölti a rendszerből, így azokat ellenőrizni kell. Azonban mindenképpen ki kell egészíteni a törvényes képviselet jogalapja, valamint a szülő édesanyjának a nevével (ez utóbbi – azaz a nagymama – születési neve azért kell, mert a középiskola által kinyomtatandó nyilatkozatokba, amit a szülő tesz, az édesanyja és a lakcíme „azonosítja” a szülőt.)
A telefonszám megadása kötelező, az e-mail cím megadását pedig kérjük
az állandó kapcsolattartás biztosítása érdekében.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az e-mail cím mezőt is töltse ki!

Kérjük együtt élő és bírósági végzésben el nem tiltott gondviselő esetén a második gondviselő adatait is legyenek szívesek megadni az Új gondviselő hozzáadása opció kiválasztásával és az adatok megadásával:

Tanuló adatai – Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet

Itt csak abban az esetben jelezzen bármit, amennyiben arról a megfelelő szakszolgálat szerinti érvényes szakvéleménye van és azt gyermeke a tanulás során figyelembe is szeretné vetetni. Az erre vonatkozó dokumentumokat – amennyiben szükséges – hozza a beiratkozásra magával.

Nyilatkozatok

Kérjük, jelezze, hogy szeptembertől várhatóan kér-e menzát. Amennyiben valamilyen érzékenysége van, akkor azt a következő pont Megjegyzések rovatában jelezze számunkra.
A kollégium igénylését is ebben a rovatban adják meg.

A középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanulófelvételt nyert

A intézmény nevénél elegendő beírni a TSZC Bláthy-t és kiválasztani a listából. Ennek hatására az iskola OM azonosítója (203064) bekerül az Intézmény azonosító mezőbe.
A megjegyzés rovatba írjon bele minden olyan információt, melyet a beiratkozással kapcsolatosan szeretne a fentieken túl megosztani velünk.

Csatolt dokumentumok

A kérelemhez nem kötelező semmit sem csatolni, hanem a beiratkozáskor eredetiben be kell mutatni és egy másolatot le kell adni a következő dokumentumokból:
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Születési anyakönyvi kivonat
– TAJ kártya
– NEK azonosítót tartalmazó adatlap
Ha azonban csatolja ezen iratokat digitalizáltan a BKI ügyhöz, akkor másolatot sem kell hoznia a beiratkozáskor, csak eredetiben kell bemutatnia.

Az ügy mentése, majd tovább szerkesztése:

Ha elindította a BKI ügyet, de nem tudta befejezni, akkor van lehetősége piszkozatként menteni az oldal alján lévő Piszkozat mentése nyomógomb segítségével.

A rendszer az adatokat az adott gépre menti el, így ha következőben az 1. lépésben részletezett módon belép az E-ügyintézés felületére és elindít egy BKI ügyet (Beiratkozás középfokú intézménybe), akkor jelzi a rendszer, hogy az adott gépen van mentve már egy BKI ügy és azt szeretné-e folytatni:

Az ügyet akárhányszor lehet menteni és – az adott számítógépen – tovább folytatni egy későbbi időpontban. (Bár, ha a NEK azonosító rendelkezésre áll, akkor a beiratkozás ügyintézése maximum 10 perc alatt elintézhető, így a piszkozat mentésére nem biztos, hogy szükség van.)


3. lépés: A BKI ügy beküldése.

Előnézet:

Az ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet nyomógombbal letölthető pdf dokumentumot érdemes áttekinteni, hiszen a középiskola ezt fogja kinyomtatni a beiratkozásra, amit ott kell majd aláírni:

Beküldés:

Amennyiben mindent megadott, az oldal alján lévő Beküldés gombbal küldheti be kérelmét:

Ekkor 2 eset lehetséges:

1. A középiskola által a saját KRÉTA rendszerébe június 1-jéig feltöltött adatok között azonosítja a gyermekét és az ügy beküldésre kerül:

Ekkor megjelenik az Ön által beadott ügyek listájában a beiratkozás:

Ebben az esetben teendője a beiratkozás elektronikus részével nincsen.

2. Gyermeke adatait nem találja a rendszer a középiskola által feltöltött adatok között:

Kérjük, ebben az esetben először ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a gyermeke családi és utóneveit, a születési helyét és annak a dátumát (személyi igazolvány adatai a mérvadók!)


4. lépés: Személyes megjelenés a beiratkozáson

A beiratkozásra eredetiben el kell hoznia a következőket:

  • A tanuló személyi igazolványa
  • A tanuló lakcímkártyája
  • A tanuló TAJ kártyája
  • Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
  • A tanuló általános iskolai bizonyítványa

Az utolsót kivéve mindenről egy fénymásolatot is hoznia kell, kivéve, ha azokat digitalizálva az e-ügy mellé csatolta. Ebben az esetben fénymásolatban semmit nem kell hoznia a beiratkozásra.
Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.


A rendszer használatával kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket a tanugy@blathy-tata.hu címre küldhetik.

A rendszer hivatalos felhasználói leírása itt megtekinthető.