Házirend

A TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Jelen házirendet az iskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján, az igazgató jóváhagyásával a nevelőtestületből megbízott személyek készítették, és terjesztették a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület és szülői szervezet elé.

A teljes Házirend INNEN tölthető le PDF formátumban.