Kötelező közzétételek

Intézményünk a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet – 23. §, (1) – (3) pontjaiban meghatározott kötelezettségének az alábbi információk közzétételével tesz eleget.
A dokumentumok egy része a honlapon más menüpontokból is elérhető.

2023/24 évi közzétételek

pdf_icon_fbarfiler-297x300 Alapító okirat
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Szervezeti és Működési Szabályzat
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Szakmai Program
pdf_icon_fbarfiler-297x300 1.számú melléklet
pdf_icon_fbarfiler-297x300 2.számú melléklet
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Házirend
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Nevelőtestület névsora, végzettsége
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Osztályok, létszámok a 2022/2023-as tanévben
pdf_icon_fbarfiler-297x300 A 2022-23 tanév munkaterve
pdf_icon_fbarfiler-297x300 FIT-jelentések
pdf_icon_fbarfiler-297x300 A beiratkozásra meghatározott idő
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Nyitvatartás
pdf_icon_fbarfiler-297x300 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéi
pdf_icon_fbarfiler-297x300 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Az érettségi vizsgák átlageredményei
pdf_icon_fbarfiler-297x300 A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
pdf_icon_fbarfiler-297x300 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
pdf_icon_fbarfiler-297x300 A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje (nem releváns)
Köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje (nem releváns)
Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai (nem releváns)
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (nem releváns)

Korábbi évek kötelező közzétételei