Kompetenciamérés

Digitális Országos Kompetenciamérés 2024

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2024. évi Digitális Országos Kompetenciamérést az alábbi beosztás szerint tartjuk a 10. évfolyamos tanulóinknak:

2024. 03. 25. hétfő – 10C
2024. 03. 26. kedd – 10D
2024. 03. 27. szerda – 10B
2024. 04. 03. szerda – 2/10H
2024. 04. 04. csütörtök – 2/10I
2024. 04. 05. péntek – 2/10G
2024. 04. 15. hétfő – 10A + 10E
2024. 04. 16. kedd – pótnap
2024. 04. 22. hétfő – pótnap

A mérés helyszíne: H15-ös terem

A méréshez szükséges eszköz: számológép.

Szövegértés és matematika mérésben a szakképző és technikumi képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulóknak kötelező a részvétel.

A matematikai eszköztudást és a szövegértési képességet mérő online tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy ismereteiket hogyan tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérések természetesen figyelembe veszik azt is, hogy a tantervek alapján a tanulók milyen ismeretekkel rendelkeznek az adott évfolyamig.

A matematikatesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik, a feladatban bemutatott szituáció többnyire életszerű. A kérdések között vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és vannak hosszabb számításokat igénylők.
A szövegértés részben különféle szövegek szerepelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a szövegben található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a tanulóknak.

Az egyes területek példafeladatai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés / Országos és nemzetközi mérések / Digitális országos mérések 2022-től / Példafeladatok oldalon. A feladatok megtekintéséhez, kipróbálásához regisztrációra nincs szükség.

A méréshez kapcsolódik egy tanulói háttérkérdőív is, melyet a szülőnek a tanulóval közösen ajánlott kitölteni és várhatóan legfeljebb 30 percet vesz igénybe. A kitöltéshez asztali számítógép, laptop, esetleg tablet javasolt. A kérdőív telefonon is kitölthető, de bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat. A tanulók az iskolától kapják meg a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési azonosító kártyát, mely tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét és az indításához szükséges tanulói azonosítót. A Háttérkérdőív kitöltésére 2024. március 18-tól június 12-ig van lehetőség.

A mérési azonosító segítségével a szülő a későbbiekben megtekintheti majd gyermeke eredményeit, nyomon követheti fejlődését, ezért a Mérési azonosító kártyát, illetve az azon található Mérési azonosítót meg kell őrizni.

Kompetenciamérés 2016

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016.évi Országos Kompetenciamérés időpontja: 2016. május 25. A mérésben érintett osztályok: 10A, 10B, 10C, 2/10E, 2/10H. Ezen osztályok tanulói május 25-én (szerdán) 7.30-ra érkezzenek meg a kijelölt termekbe. A mérés napján a felsorolt osztályoknak más tanítási órája nem lesz.

A mérés négy részből áll: a tesztek olyan matematikai és szövegértési feladatokat tartalmaznak, amelyek azt mérik, hogy a tanulók megszerzett tudásukat hogyan tudják felhasználni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A felméréshez szükséges eszközök: toll, vonalzó, számológép. A dolgozatok között szüneteket tartunk, de a tanulók ebben az időben sem hagyhatják el a folyosót, ezért tanácsoljuk, hogy mindenki hozzon magával egy kis uzsonnát és innivalót.

A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló névkártyát kapnak, amelyen szerepel a mérési azonosítójuk. A mérési azonosító segítségével meg tudják tekinteni a mérésben elért eredményről készülő egyéni jelentést 2017. február 28-tól a https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A névkártyán található név és mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért kérjük, hogy a névkártyákat ne küldjék vissza!

Kérjük továbbá, hogy a Tanulói kérdőívet gyermekükkel együtt töltsék ki otthon és küldjék vissza az iskolába!