NTP 2019

NTP-MTTD-19-0252 – 30 órás tehetséggondozó program

A pályázati program célja az volt, hogy a robotika szakkör eszközbeszerzésének támogatásával elősegítse a jövőt jelentő robotika népszerűsítését iskolánk tanulóinak körében. A LEGO robot nagyon inspiratív eszköz a célcsoportként megjelölt korosztály számára. A robotika szakköri feladatokon keresztül a programozás élményszerűbbé vált, hiszen szinte észrevétlenül jutottak a résztvevők olyan hasznos tudáshoz, mint a robot és a szoftver alapos megismerése, alapfunkcióinak megtanulása és begyakorlása.

A pályázat keretében 30 órás komplex tehetséggondozó programot valósítottunk meg, amelyen 10 tanuló vett részt.

A 30 órás robotika szakkört 2021. február 11. és 2021. március 17. között tartottuk meg digitális formában. Két online felületen keresztül követhették tanulóink a szakkört: a Google Meeten mentek az online, élő foglalkozások, amelyek anyaga később felkerült az EduBase felületre is.

A 30 órás robotika szakkörből az első 20 órát online, az utolsó 10 órát pedig kontaktórás formában terveztük, azonban a 104/2021. (III.5.) kormányrendelet bevezetésével a fennmaradó 10 alkalmat is digitális formában tartottuk meg.

A programba elsősorban az informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus, illetve a CAD-CAM informatikus szakmákat tanuló tehetséges tanulók jelentkeztek, de szívesen fogadtunk más szakmát tanulókat is, 2 fő turisztikai szakmát tanul. Ami közös valamennyi résztvevőben: a robot programozás iránti kíváncsiság, nyitottság. A nemek arányát és a korosztályt tekintve vegyes csoport jött létre. 10 fő alkotta a báziscsoportot, ebből 2 lány és 8 fiú. 7 fő 10. osztályos, 2 fő 9-es, és egy fő a 12. évfolyamba jár. Valamennyi résztvevőre jellemző a kiemelkedő problémamegoldási készség, a kreativitás.

Az élő, online szakköri foglalkozások keretében az alábbi témákat dolgoztuk fel:

  • Robotika bevezetés
  • Programozás és az elektronika alapjai
  • Az EV3 robot felépítése, részei, működése.
  • Lego Mindstroms EV3 szoftver telepítése, működése.
  • Az egyes motorokkal, szenzorokkal kapcsolatos feladatok és programok elkészítése, bemutatása, alkalmazása. Egyszerűbb feladatok megoldása.
  • Kijelölt (összetettebb) projektek, programozási feladatok feldolgozása, algoritmizálás, kódok előállítása és a programok kipróbálása.
  • Önálló feladatok kiosztása és megoldása
  • Lego módszertani képzés tanároknak
  • Kisfilm forgatás

A foglalkozások gyakorlati megvalósítása a szoftveres és hardveres környezet mellett webkamera, robot és pálya alkalmazásával történt.

Jámbor Kornél, a WRO robotika olimpiai főbírója március 4-én a szakköri foglalkozásokat követően tartott egy online előadást tanulóinknak, továbbá a szakkör zárását követően egy online robotika verseny lebonyolításában vett részt.

YouTube video

 

NTP-MTTD-19-0252 – webinárium

 Sajnos a járványügyi helyzet miatt a pályázatban eredetileg tervezett két napos tanulmányutat nem tudtuk megvalósítani, helyette egy előadót hívtunk meg, aki két programelemmel gazdagította a robotika szakkört. Ez a két programelem a 30 órás tehetséggondozó szakkörön felül került megvalósításra.

Jámbor Kornél márciusban volt az online lego robot szakkörünk vendég előadója, akinek a neve többünknek a 2020. tavaszi index-tv adásaiból, valamint onnan lehet ismerős, hogy ő az Edutus Egyetem projektmenedzsere és a WRO robotika olimpiai főbírója.

A webináriumán bevezetésképpen megismerkedhettünk a robotika evolúciójával, továbbá azzal, hogy hol és hogyan, mire használják a robotokat az élet számos területén. Az ipari robotoktól, a katonai alkalmazáson és az űr, a bolygók felfedezésén át a szórakoztatóiparig széles a robotok, vagyis az előzetes programozás alapján különböző feladatok végrehajtására képes elektromechanikai szerkezetek felhasználási köre. Megtudtuk, hogy a robotokkal rendszerint olyan munkákat végeztetnek, amelyek vagy túl monoton, de nagy pontossággal végrehajtandó feladatok, vagy túl veszélyesek, illetve túl nehezek az ember számára.

A bevezetést követően röviden összefoglalta a lego robotok generációit, főbb tulajdonságait,  hogyan  kommunikál velünk a Mindstorms robot, milyen készségeket, képességeket kell elsajátítani ahhoz, hogy akár a hazai és nemzetközi versenyeken is megálljuk a helyünket. Hallhattunk a kitűzött feladatok megoldására alkalmas robotok tervezéséről, építéséről és programozásáról.

Az előadás második felében interaktívabb beszélgetés alakult ki. Itt a robotok, kiemelten a lego robotok iskolai szerepéről, a programozás tanulásáról, hasznáról volt szó. A „mire is jó nekem ez?” kérdés boncolgatása, a programozás haszna is kiemelt témaként szerepelt. Megtudtuk, hogy a programozás hogyan fejleszti többek között az algoritmikus gondolkodásmódunkat, a problémamegoldó készségünket, és ezek a képességek hogyan jelennek meg a mindennapi életünkben, vagy a munkánk során. Szintén hosszan beszélgettünk az előadóval a hazai és nemzetközi lego versenyekről, hogy azokon hogyan lehet indulni.

Nagyban növelte a lelkesedésünket és a motivációnkat az a sok újdonság, amelyet Jámbor Kornéltól hallhattunk a robotok kialakulásáról, használatáról, magáról a lego robotok generációiról, a jelen és jövő (lego) robotairól. Továbbá a programozás jelentőségéről, hasznáról, a versenyekről.  Megerősödött bennünk az eltökéltség, hogy szeptembertől remélhetőleg jelenléti módon folytatjuk majd a lego robotokkal való foglalkozást, a szakkört. Új célt tűztünk ki magunk elé: elindulni és jól szerepelni a hazai versenyeken!

NTP-MTTD-19-0252 – online robotika verseny

A pályázat keretében a szakkör zárásaként versenyt hirdettünk. A verseny kiírása nem tiltotta meg, hogy a diákok csapatban dolgozzanak.

A verseny szervezésekor, a  feladatok kitűzésekor figyelembe kellett venni, a világjárvány által meghatározott különleges körülményeket, így a diákok otthon a virtuális robotprogram segítségével oldhatták meg a feladatokat.  A kész programkódokat emailben kellett eljuttatni a verseny szervezőjéhez, Jámbor Kornélhoz. A verseny során három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. A „Tisztelet Kör” keretében a robotnak meg kellett tennie egy kört a pályán, úgy, hogy érinti a pálya sarkaiban lévő színes négyzeteket megadott sorrendben. A „Kockák rendeződjetek!” feladatban a pályán található három kockát a pálya közepén található vonalakra kellett helyezni. Mindkét feladatot úgy kellett megoldani, hogy „Az Idő Pénz”, vagyis a robot menetkör idejét mérte a bíró és annál több pontot kapott a versenyző minél hamarabb tudta az első két feladatot végrehajtani a virtuális robot. Mint kiderült a VRT nehézkesen kezelhető volt és ugyanazt a programsort, programkódot szinte minden futtatáskor máshogy hajtott végre, ami megnehezítette a diákok dolgát. Ettől függetlenül ügyesen oldották meg a feladatokat.

NTP-MTTD-19-0252 – LEGO Mindstorms EV3 módszertani tanári továbbképzés

A pályázat keretében Tóth Gergely Áron tanár úr, a szakkör vezetője, lehetőséget kapott arra, hogy a  H-Diadakt Kft szervezésében részt vehessen a LEGO Mindstorms EV3 módszertani tanári továbbképzésen. Ennek első állomása április 14-én online zajlott, ahol az EV3 programozási környezet, a szoftver  és maga a programozással kapcsolatos trükköket, kevésbé ismert fogásokat mutattak meg a résztvevőknek. A tanár úr megismerkedhetett a LEGO Education eszközökkel és módszertannal is. Segítséget kapott ahhoz, hogy a szakköri foglalkozásokon eredményesebben, hatékonyabban tudja majd a diákokat tanítani, érdeklődésüket felkelteni a programozás iránt.