Tanáraink


  • Munkaközösségek
  • Osztályfőnökök
  • Tanáraink
Akács Róbert
történelem
1/9H
Ambrus Réka
magyar nyelv és irodalom
9A
Árendás Richárd
fejlesztőpedagógus
2/10H
Aschenbrenner József
Bajnoczki János
műszaki oktató
informatikai és elektronikai
munkaközösség-vezető
3/11G
Baladinczné Török Zsuzsánna
kémia | logisztika
11A
Bánságiné Gucky Beáta
Baráth-Vági Éva
Barsi Krisztina
Barsiné Koch Gyöngyi
duális képzési vezető
2/10G
Bartáné Fischer Viktória
Munkahelyi egészség és biztonság
Bodó Sándor
elektronika oktató
Bognár Zoltán
Bondor Attila
Borsodi József
közszolgálati ismeretek
9B
Csáti László Károly
történelem
felnőttoktatási
munkaközösség-vezető
10B
Csóka Bálint
Deák Istvánné
Dóbiásné Burda Alexandra
Eipl Ferenc
műszaki oktató
Elsner László
Essősy László
szakmai igazgatóhelyettes
informatika
Ferencsik Andrea Ágnes
projektvezető | 5/13F
magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Fodor Balázs Csaba
kollégiumi nevelő
Fojt Éva
műszaki oktató
12C
Fortágh László
Gacsal Ferenc
magyar nyelv és irodalom
Gál Zsolt Csaba
műszaki oktató
Galántha Edit
kozmetikus szakoktató
Gazda Anna Mária
Grúber György Miklósné
műszaki oktató
Hagymási Zoltán
Halász Judit
kollégiumi nevelő
Hansági Zsuzsanna Katalin
Harsai Tamás
történelem-turizmus
turizmus-szépészet-logisztika
munkaközösség-vezető
Hornyák Judit
német nyelv
1/9G
Imre László
közszolgálati ismeretek
Izing Ferenc József
műszaki oktató
Kárpáti Károly György
Kemény Béla
műszaki oktató
gépészet munkaközösség-vezető
3/11H
Kemény Béláné
fejlesztőpedagógus
gazdasági ismeretek
2/14AI
Kolozsi Krisztina
Kovács Károly
műszaki oktató
Kun Szilvia
német nyelv
osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
9C
Lakatos Éva
angol/német nyelv
magyar és idegen nyelvi
munkaközösség-vezető
2/10I
Lengyel Tamás
Leskó Andrea
kozmetikus szakoktató
Lévainé Raffai Hajnalka
magyar nyelv és irodalom
Magyaróvári József Tamás
Manova Kitti
magyar nyelv és irodalom
11C
Miszlai Gábor
műszaki oktató
Molnár István
műszaki oktató
10A
Nagy Dezső
logisztika
5/13E
Nagy Edina
igazgató
műszaki oktató
Nagy Ferenc
műszaki oktató
Nagy Mária Terézia
történelem-testnevelés
9D
Németh Nikolett
Orsós-Bogdán Lívia
testnevelés
10C
Pájkáné Czárt Hajnalka
matematika, természetismeret
3/11I
Pataky János
Patakyné Berendi Mária
Pató István Imre
közszolgálati ismeretek
Révész József
műszaki oktató
minőségbiztosítási
munkaközösség-vezető
5/13A
Sarabia Zsuzsanna
Schäffer Péter
testnevelés
testnevelés és közszolgálat
munkaközösség-vezető
12F
Schulman Katalin
történelem, földrajz
természettudomány és történelem
munkaközösség-vezető
12B
Sulyok Viktória
matematika-biológia
12G
Szabó Alexa
kozmetikus szakoktató
Szabó-Túroczi Enikő
magyar nyelv és irodalom
1/9I
Tamás András
iskolapszichológus
Tamás Andrea
Torma László
közszolgálati ismeretek
Törös Mihályné
Tóth Gergely Áron
informatika | matematika
5/13C
Tóth Gyula
műszaki oktató
Tóth László
Tóth Mihály
műszaki oktató
Tromposch Klára
Urbán Ferenc
Varga Csaba
műszaki oktató
Varga Szilvia
szakmai oktató
5/13B
Végh Rudolf
általános igazgatóhelyettes
informatika | 13G
Viringer József Balázs
Vörös Adrienn
Zettisné Németh Ivett
Zsótér Balázs
testnevelés
11D