Felvételi tájékoztató

A felvételi eljárás a jelentkezési lap kitöltésével kezdődik, melyet kiskorú tanuló esetén a szülő is aláír.

A tanulói jogviszony létesítésének feltétele:

  • Az általános iskola 8 osztályának sikeres elvégzése,
  • Egészségi alkalmasság,

A jelentkezett tanulók felvételéről (a 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 8. számú melléklete szerint) az igazgató dönt. A kiválasztáskor figyelembe veszi a tanulók általános iskolai eredményét, és az iskolában tanító szaktanárok javaslatait.

Az elutasított tanuló fellebbezési lehetőségeit a Közoktatásról szóló törvény 83.§ határozza meg.

 A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával kezdődik. A „Tanév munkarendjéről” szóló miniszteri rendelet tartalmazza a beiratkozás napját, amelyről a felvételt nyert tanuló és szülője írásban értesítést kap.

Beiratkozáskor a tanuló vagy szülője bemutatja:

  • A tanuló személyi igazolványát (születési anyakönyvi kivonatát),
  • A tanuló általános iskolai bizonyítványát,

Iskolánk a nyilvántartásba vétellel és diákigazolvány kiadásával igazolja a tanulói jogviszony keletkezését.

A tanév elején általános tájékoztatást ad a felvett tanulóknak, szüleiknek, illetve a szakképzésben résztvevők mestereinek a tanév rendjéről.