Az osztályozó vizsga követelményei, tervezett ideje 2019/20

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A 2019/2020. tanév 1. félévében az osztályozó vizsga időpontja a következő:

2020. január 27-31.

A 2019/2020. tanév 2. félévében az osztályozó vizsga tervezett időpontja a következő:

2020. június 08-12.

A tantárgyankénti vizsgakövetelmények:
A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a Pedagógiai Program mellékletét képezik.