Tájékoztató a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról


Milyen szakképzések esetében nyújtható ösztöndíj?

  • Nappali, iskolai rendszerű,
  • első (második szakma tanulása esetében nem),
  • az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó.

Melyek a hiány-szakképesítések?

Ezek listája tanévről tanévre változhat a hatályos kormányrendelet szerint, azonban vannak tartósan a listán lévő szakmák. Hiányszakmák az utóbbi tanévekben:

2015/2016-os tanév 2016/2017-es tanév 2017/2018-as tanév
34 582 08
Kőműves és hidegburkoló
34 582 01
Ács
34 582 14
Kőműves
34 521 09
Műanyagfeldolgozó
34 522 01
Elektromechanikai műszerész
54 523 02
Elektronikai technikus
34 521 03
Gépi forgácsoló
34 521 03
Gépi forgácsoló
34 521 03
Gépi forgácsoló
34 521 06
Hegesztő
34 521 06
Hegesztő
34 521 06
Hegesztő
34 521 04
Ipari gépész
34 582 03
Épület- és szerkezetlakatos
34 582 03
Épület- és szerkezetlakatos
34 521 08
Mezőgazdasági gépész
34 521 08
Mezőgazdasági gépész
34 521 08
Mezőgazdasági gépész
34 811 04
Szakács
54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus
54 523 04
Mechatronikai technikus
34 521 10
Szerszámkészítő
34 521 10
Szerszámkészítő
34 521 10
Szerszámkészítő
34 762 01
Szociális gondozó és ápoló
34 762 01
Szociális gondozó és ápoló
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
34 522 04
Villanyszerelő
34 522 04
Villanyszerelő
34 522 04
Villanyszerelő
34 544 01
Vájár
34 544 01
Vájár
34 541 03
Húsipari termékgyártó
34 621 02
Lovász
34 621 02
Lovász
34 621 02
Lovász
 – 54 543 02
Gumiipari technikus
54 543 02
Gumiipari technikus
 – 52 723 01
Gyakorló ápoló
54 723 02
Gyakorló ápoló
 – 34 521 05
Gyártósori gépbeállító
34 341 01
Eladó
 – 34 521 09
Műanyagfeldolgozó
34 521 09
Műanyagfeldolgozó
 – 34 542 06
Női szabó
34 542 06
Női szabó
 – 34 541 05
Pék
34 811 04
Szakács
 – 54 524 02
Vegyipari technikus
54 524 03
Vegyész technikus
 – 34 582 11
Útépítő
34 853 02
Vízügyi szakmunkás

 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama

Szakközépiskolában: Attól a tanévtől, amelytől a szakma hiány-szakképesítésnek minősül, a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgaidőszak végéig részesülnek ösztöndíjban.

Szakgimnáziumban: Az ágazati képzésben résztvevő tanulók a szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon vizsgaidőszak végéig részesülnek ösztöndíjban.

 

Az ösztöndíj mértéke

Szakközépiskola első félévében egységesen 10 000 forint, szakgimnázium szakképzési évfolyamának első félévében az előző, 12. tanév tanulmányi átlaga alapján kerül megállapításra.

Egyebekben az előző félév átlageredményei alapján az ösztöndíj mértéke:

Tanulmányi átlag Ösztöndíj összege szakközépiskolában Ösztöndíj összege szakgimnáziumban
2,51 és 3,0 között 10 000 forint —————
3,01 és 3,5 között 15 000 forint 20 000 forint
3,51 és 4,0 között 20 000 forint 30 000 forint
4,01 és 4,5 között 27 000 forint 40 000 forint
4,51 és 5,0 között 35 000 forint 50 000 forint

 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az alábbi esetekben

Az adott félévben

  • Ha az előző félévben nem érte el a 2,51, illetve 3,01 tanulmányi átlagot vagy bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

Az adott tanévben

  • Ha a tanuló évfolyamismétlő.
  • Attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanévkezdéstől összesítve a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát.
  • Ha a tanuló „meghatározott kedvezmények megvonása”, „eltiltás a tanév folytatásától”, vagy ”kizárás az iskolából” fegyelmi büntetésben részesült.

  

A tájékoztató a 252/2016. Korm.rendelet, a 13/2015. Korm. rendelet, a 297/2015. Korm. rendelet és a 317/2016. Korm. rendelet alapján készült.